PRIVATLIVSPOLITK

Hent i pdf her 


Denne privatlivspolitik ("Politikken") forklarer, hvordan Discovery Networks Denmark ApS ("DND", ''vi'' eller ''os'') behandler personoplysninger, når du anvender vores websites http://discoverynetworks.dk og http://dpvn.dk (”websites”).


DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Discovery Networks Denmark ApS 

CVR: 20052902

H.C. Andersens Boulevard 1

DK-1553 København VKONTAKT

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os via e-mail: HRdk@discovery.com eller på telefon +45 7010 10101. INTRODUKTION 

Vi værdsætter dit privatliv. Det er vigtigt for os, at personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt. 

Vores overordnede mål er at sikre, at vores indsamling og brug af personlige oplysninger er passende for leveringen af websitesene til dig, og er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.


2. FORMÅL

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • For at gøre det nemmere for dig at bruge vores websites og for at kunne forbedre disse
 • For at vise dig eksempler på de programmer og det indhold mv., som du kan se på Discoverys tv-kanaler og digitale tjenester
 • For at sende dig e-mail-nyhedsbreve med information om vores virksomhed, kommercielle produkter og markedsføring af indhold på DND's tv-kanaler og digitale tjenester (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • For at kunne tilbyde dig adgang til vores pressearkiv. Vi udsteder kun login til personer, der har en arbejdsmæssig årsag til at få adgang til vores pressearkiv, for eksempel journalister
 • For at sikre overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov) samt andre legitime formål, herunder:
 1. dokumentationspligt
 2. overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 3. iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 4. varetage DND's juridiske interesser, som f.eks. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om personoplysninger og immaterielle rettigheder
 5. iværksætte undersøgelser ved mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 6. håndtering af: 
 • forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

 • Statistiske undersøgelser og opgørelser


3. INDSAMLING AF OPLYSNINGER 

Vi indsamler kun oplysninger om dig, som du selv afgiver, og som er nødvendige for os, når du benytter vores websites. Vi opsamler følgende oplysninger fra alle brugere:

 • Hvilken browsertype og –version, du bruger
 • Hvilket styresystem, du bruger
 • Hvilket land, du tilgår webstedet fra
 • Dato og tidspunkt for dit besøg
 • Antal besøg
 • Varighed af dit besøg


Vi indsamler følgende almindelige personoplysninger fra dig, hvis du anmoder om at modtage vores nyhedsbreve:

 • Din e-mail adresse
 • Dit navn
 • Din titel
 • Det firma, som du repræsenterer


Vi indsamler følgende almindelige personoplysninger fra dig, hvis du anmoder om login til vores pressesite:

 • Brugernavn og adgangskode
 • Din e-mail adresse
 • Dit navn
 • Din titel
 • Det firma, som du repræsenterer


4. VI GEMMER OPLYSNINGER OM DIT BRUG AF WEBSTEDET

Når du bruger vores websites, benytter vi cookies til at gemme oplysninger om dit brug af siderne. Cookies kan blandt andet indeholde dato, tekst og tal, men ikke personlige oplysninger. Læs mere i DND’s cookiepolitik.


5. BEHANDLINGSGRUNDLAG: 

Behandling

Behandlingsgrundlag

Visning af indhold mv.

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven

 

DND’s legitime interesser er, at du kan få tilgang til omtale og visning af Discovery’s TV kanaler og digitale tjenester

Direkte markedsføring

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.

 

DND's legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via permission til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig information om Discovery’s TV kanaler og digitale tjenester

Personlige oplysninger

Samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookiebekendtgørelsen”)

Forretningsudvikling

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

 

DND’s legitime interesser er, at vi skal forbedre vores websites og udvikle vores produkter.

Overholdelse af gældende lovgivning og andre legitime formål

Databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 2 om ansvarlighed samt håndtering af sikkerhedsbrud og rapportering deraf til myndigheder, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 5 og 32-36 samt Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

 

DND’s legitime interesser er, at

 • kunne varetage sine juridiske interesser
 • kunne håndtere forespørgsler og klager
 • kunne varetage ejernes kommercielle og selskabsretlige forhold

Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv.

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36 samt Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

 

DND’s legitime interesser er at kunne beskytte personoplysning.6. KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi behandler derfor dine oplysninger fortroligt, og vi videregiver kun dine oplysninger til andre, hvis du har givet samtykke hertil, eller hvis vi har en berettiget interesse efter lovgivningen.

Vi kan dele dine oplysninger med:
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, revisorer, advokater forsikringsselskaber, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber og andre selskaber, der samarbejder med Discovery-koncernen, herunder særligt Discovery selskaber i Storbritannien og USA
 • Offentlige myndigheder og andre organisationer, herunder SKAT og Danmarks Statistik

7. OPBEVARING 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de formål, som er beskrevet ovenfor. Vi sletter dine personoplysninger, såfremt vi registrerer, at du ikke har været aktive på webstedet http://discoverynetworks.dk, inden for de seneste 24 måneder.

8. BEHANDLING HOS DATABEHANDLERE

DND kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, hosting, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere.
Databehandlerene er underlagt en skriftlig instruks og kontrol, som skal sikre, at dine personoplysninger kun bliver brugt til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

9. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


10. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Vores Privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Derfor bør du sørge for at gennemgå den seneste version af denne politik regelmæssigt. Vi vil slå eventuelle ændringer af Privatlivspolitikken op på vores hjemmeside, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en mere fremtrædende meddelelse såsom via e-mail.
Denne privatlivspolitik er gældende per 25. maj 2018.